Bản Chất Của Ngôn Ngữ Là Một Hiện Tượng Xã Hội Đặc Biệt

Ngôn ngữ là một thứ sản phẩm độc quyền của con người.

Ngôn Ngữ Là Một Hệ Thống Tín Hiệu Đặc Biệt

Nói đến hệ thống là nói đến một thể thống nhất gồm nhiều yếu tố có quan hệ và liên hệ lẫn nhau.

Chức Năng Của Ngôn Ngữ

Ngôn ngữ có nhiều chức năng nhưng trong đó quan trọng nhất là hai chức năng công cụ giao tiếp và công cụ tư duy.

Ngôn Ngữ Và Các Khái Niệm Liên Quan

Lời nói không chỉ là phần âm thanh nghe được phần âm thanh này chỉ là kết quả của một quá trình hoạt động có sử dụng ngôn ngữ để thực hiện một mục đích nào đó của con người. Quá trình này được gọi là hoạt động lời nói.

Vai Trò Của Ngôn Ngữ Đối Với Hoạt Động Nhận Thức

Ngôn ngữ, lời nói (hoạt động lời nói) có vai trò rất to lớn trong đời sống tâm lí con người.

Sự Phát Triển Ngôn Ngữ Trẻ Em Tuổi Mầm Non

Bản chất con người là tổng hoà của quan hệ xã hội (Marx). Con người muốn tồn tại thì phải gắn bó với cộng đồng.

Các Giai Đoạn Phát Triển Của Khoa Học Phát Triển Ngôn Ngữ Trẻ Em

Tiếng Việt – tiếng mẹ đẻ của chúng ta đã có từ rất lâu đời nhưng nó chỉ được giảng dạy ở trong hệ thống nhà trường Việt Nam từ sau khi nước nhà giành được độc lập (1945).

Phương Pháp Nghiên Cứu

Phương pháp nghiên cứu là các cách thức do người nghiên cứu sử dụng với mục đích thu thập và xử lý thông tin về vấn đề nghiên cứu.

Những Nhiệm Vụ Phát Triển Ngôn Ngữ Trẻ Em

Dạy trẻ phát âm đúng các âm vị, trong các kết hợp âm tiết – từ – câu theo chuẩn mực âm thanh tiếng Việt

Các Hình Thức Phát Triển Ngôn Ngữ Trẻ Em

Có hai hình thức phát triển lời nói cho trẻ, đó là: các tiết học và các hoạt động ngoài tiết học

Phương Pháp Trực Quan- Phương Pháp Thực Hành Ngôn Ngữ Ở Trẻ Em

Trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ, các phương pháp trực quan, phương pháp thực hành cũng được vận dụng phù hợp với tinh chất của môn học.

Phương Pháp Dùng Lời- Phương Pháp Trò Chơi Giúp Phát Triển Ngôn Ngữ Ở Trẻ Em

Đàm thoại là sự giao tiếp bằng ngôn ngữ giữa cô giáo và các cháu.

Những Đặc Điểm – Nhiệm Vụ, Nội Dung Phát Triển Ngôn Ngữ

Trong 12 tháng đầu tiên của cuộc đời, bộ máy phát âm của Bé còn khuyết thiếu về cấu tạo: răng chưa mọc đầy đủ. Nó vận động một cách ngẫu nhiên mà chưa phải là vận động thực hiện chức năng sản sinh ngôn ngữ. Tiếng khóc, những âm bập bẹ được phát ra cũng là một cách ngẫu nhiên.