Cấu tạo và chức năng của tế bào và mô

Đầu thế kỉ XIX người ta xác định được cơ thể có cấu tạo bằng tế bào.

Đặc Điểm Của Cơ Thể

Mọi bộ phận, mọi cơ quan đều được tạo thành tử tế bào. Tập hợp các tế bào có cùng chức năng tạo thành mô

Tính Quy Luật Về Sự Sinh Trưởng Và Phát Triển Của Cơ Thể Trẻ

Quá trình sinh trưởng và phát triển là đặc tính sinh học của chất sống. Sự sinh trưởng và phát triển của con người được bắt đầu từ thời điểm thụ tinh của tế bào trứng cho đến lúc chết.

GIA TỐC PHÁT TRIỂN CỦA CƠ THỂ

Gia tốc sinh học là toàn bộ những biến đổi có liên quan tới mặt sinh học của sự phát triển con người. Gia tốc sinh học có liên quan đến một loạt các chỉ số phát triển hình thái và chức năng của cơ thể, trước hết là chỉ số về chiều cao, cân nặng….

Đặc Điểm Phát Triển Của Các Thời Kỳ Của Cơ Thể

Có nhiều ý kiến khác nhau khi bàn về vấn đề này.

Cấu Tạo Và Chức Phận Của Hệ Thần Kinh

Nơ rôn (tế bào thần kinh) là yếu tố cấu trúc cơ bản của hệ thần kinh. Nó còn khác nhau về hình dạng bên ngoài, về kích thước và về cấu tạo.

Hoạt Động Phản Xạ Của Hệ Thần Kinh

phản xạ là hoạt động trả lời của cơ thể đối sở hữu sự thích ứng của cơ quan nhận cảm, được thực hiện qua hệ thần kinh trung ương.

Các Loại Hình Thần Kinh

Dựa trên cơ sở các đặc điểm của hành vi, ông cho rằng ở người có 4 khí chất cơ bản ưu tư sôi nổi, linh hoạt và điềm tĩnh.

Hoạt Động Thần Kinh Cao Cấp Ở Người

Một vật kích thích nào ấy đại diện cho 1 vật kích thích khác để gây ra một phản ứng nào ấy của thân thể thì được gọi là tín hiệu của vật kích thích ấy.