Khái Niệm Về Dinh Dưỡng Và Tầm Quan Trọng Của Dinh Dưỡng Đối Với Sự Phát Triển Của Cơ Thể

Dinh dưỡng là nhu cầu sống hàng ngày của con người, trẻ em cần dinh dưỡng để phát triển thể lực và trí lực, người lớn cần dinh dưỡng để duy trì sự sống và làm việc, hay nói cách khác, dinh dưỡng quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ thể.

PROTEIN

Trong quá trình sống, cơ thể thường xuyên diễn ra sự phân hủy đồng thời luôn luôn có sự đổi mới về thành phần của tế bào.

LIPIT

Lipit hay còn gọi là chất béo , là chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống.

GLUXIT

Gluxit có nhiều trong các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như gạo, ngô, mì, kê, khoai, các loại củ…