Hoạt Động Phản Xạ Của Hệ Thần Kinh

1. Định nghĩa phản xạ

Xuất phát từ quan niệm về sự hợp nhất giữa cơ thể và môi trường. Paplôp cho rằng: phản xạ là những yếu tố của sự thích ứng thường xuyên hay là thăng bằng thường xuyên giữa thân thể và môi trường hoặc có thể nói: phản xạ là hoạt động trả lời của cơ thể đối sở hữu sự thích ứng của cơ quan nhận cảm, được thực hiện qua hệ thần kinh trung ương.

Ví dụ: Sờ tay vào nước nóng thì rút tay lại.

2. Cung phản xạ

Cung phản xạ là đường truyền của xung động tâm thần từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh tới cơ quan thực hiện.
Cung phản xạ gồm 5 khâu:

– Bộ phận nhận cảm.

-Đường thần kinh truyền cảm giác (dây thần kinh hướng tâm).

-Trung ương thần kinh gồm: não bộ, tuỷ sống.

– Đường thần kinh truyền vận động (dây thần kinh li tâm).

-Cơ quan thực hành (cơ quan hiệu ứng).
Phản xạ không chỉ dừng lại ở sự trả lời kích thích mà từ cơ quan trả lời có những xung động thần kinh chạy ngược về hệ thần kinh trung ương để báo cáo lại kết quả của hành động đã thực hành (đó là tín hiệu phản hồi hay đường shop ngược). Tại trung ương thần kinh sở hữu sự đối chiếu có dự định ban đầu, nếu nên thiết sẽ đưa ra mệnh lệnh mới để bổ sung, điều chỉnh. Do đó đường đi của phản xạ là một vòng khép kín, hay là một vòng xoáy chôn ốc cũ mở rộng mãi ra do kết quả của tín hiệu phản hồi. Chính bởi vậy mới có định nghĩa vòng phản xạ.

Hình ảnh: Sơ đồ cung phản xạ

3.Trung khu thần kinh

Trong hệ thần kinh trung ương sở hữu những vùng tương tác chặt chẽ sở hữu từng chức vụ sinh lí của cơ thể, mỗi vùng như vậy gọi là trung khu thần kinh.

Trung khu thần kinh là 1 nhóm những tế bào thần kinh tham gia điều khiển một phản xạ hoặc điều hoà 1 chức năng nào đó.
Một trung khu thần kinh với thể nằm ở 1 hay phổ biến nơi.
Ví dụ: Trung khu hô hấp vừa nằm ở hành tay, vừa nằm ở vỏ não.

4.Hoạt động phản xạ dưới

4.1. Sự khác nhau giữa phản xạ có điều kiện và phản xạ ko điều kiện

Hình ảnh: Sự khác nhau giữa phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

4.2. Điều kiện để ra đời phản xạ có điều kiện

Phản xạ có điều kiện được thành lập trên cơ sở một phản xạ không điều kiện. Hay nói cách khác. cơ sở sinh lí của phản xạ mang điều kiện là phản xạ không điều kiện.

Tác nhân kích thích sở hữu điều kiện nên thúc đẩy trứ tác nhân kích thích ko điều kiện và khoảng phương pháp giữa hai tác nhân ko quá lâu.

Phải thường xuyên củng cố. Nếu không thường xuyên củng cố tác nhân kích thích không điều kiện thì phản xạ sẽ mất đi.

Đối tượng thực nghiệm phải có bộ phận nhận cảm lành mạnh và phần võ não tương ứng nguyên vẹn.

Cường độ kích thích của tác nhân mang điều kiện và tác nhân không điều kiện cần đủ mạnh và theo một tỷ lệ tương ứng. Thường tác nhân kích thích không điều kiện mạnh hơn tác nhân kích thích mang điều kiện.

Không có tác phân phá rối (kể cả bên ngoài và bên trong).

4.3. Cơ chế ra đời phản xạ mang điều kiện

+ Thí nghiệm của Paplốp:

Khi cho chó ăn thì chó ứa nước bọt. Đây là phản xạ mang điều kiện.

Bật đèn kết hợp mang cho chó ăn thì chó cũng tiết nước bọt. Làm thí nghiệm này lặp đi lặp lại rộng rãi lần. Kết quả là. chỉ bắt buộc bật đèn chó cũng tiết nước bọt. Đây là phản xạ mang điều kiện.

Sở dĩ bật đèn chó tiết nước miếng là do ở chó đã có mặt trên thị trường được đường shop thần kinh tạm bợ (đường mòn thần kinh) giữa trung khu tiếp nhân thức ăn và trung khu thị giác trên vỏ não.

+ Cơ chế

Khi cho chó ăn, thức ăn chạm vào lưỡi làm xuất hiện luồng xung động thần kinh truyền về trung khu ăn uống (ở hành tuỷ) và gây hưng phấn trung khu này. Từ trung khu ăn uống, hưng phấn được truyền tới tuyến nước bọt gây tiết nước bọt (phản xạ không điều kiện). Đồng thời, hưng phấn từ trung khu ăn uống cũng được truyền lên trung khu ăn uống ở vỏ não và làm cho trung khu này cũng bị hưng phấn.

Khi bật đèn tác nhân kích thích là ánh sáng sẽ tác động đến bộ phận nhận cảm ở mắt và làm cho bộ phận này bị hưng phấn. Hưng phấn đó được truyền qua dây thần kinh thị giác về trung khu thị giác trên vỏ não và cũng làm cho trung khu này bị hưng phấn.

Bật đèn kết hợp với cho chó ăn, như vậy cùng một lúc trên vỏ não có hai trung khu bị hưng phấn (trung khu ăn uống và trung khu thị giác). Sau nhiều lần tiến hành thí nghiệm này. dần dần trên vỏ não đã hình thành được đường liên hệ thần kinh tạm thời (đường mòn thần kinh) giữa hai trung khu đó.

Có hai giả thuyết giải thích về cơ chế hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời:

Giả thuyết một cho rằng: đường mòn thần kinh được hình thành do sự lan toả của hai trung khu đang cùng hưng phấn trên vỏ não.

Hình ảnh: cơ chế thành lập phản xạ có điều kiện

Giả thuyết hai cho rằng: do có sự hút của trung khu hưng phấn ưu thế (trung khu ăn uống) đối với trung khu hưng phấn yếu hơn (trung khu thị giác).

Theo quan niệm của Paplốp: khi trên vỏ não có 2 trung khu thần kinh hưng phấn thì có hiện tượng khuếch tán từ trung khu yếu sang trung khu mạnh và lặp đi lặp lại nhiều lần thí nghiệm. thì mỗi lần sẽ để lại một dấu vết. Cuối cùng giữa hai trung khu đó đã thành lập được đường liên hệ thần kinh tạm thời.

Như vậy, đường liên hệ thần kinh tạm thời đã được hình thành giữa hai nhóm tế bào của vỏ não theo con đường nằm ngang vỏ não- vỏ não.

Sau Paplốp, người học trò của ông là Astrachian cũng làm thí nghiệm như trên. nhưng sau khi thí nghiệm đã hoàn thành. ông đã dào hẳn một rãnh giữa hai trung khu ăn uống và trung khu thị giác (nghĩa là làm cho 2 trung khu thần kinh này tách rời nhau ra) hoặc đào rãnh trước khi làm thí nghiệm. Kết quả phản xạ vẫn còn thực hiện. Điều đó chứng tỏ rằng đường liên hệ thần kinh tạm thời giữa 2 trung khu trên không nằm hoàn toàn trên vỏ não mà còn nằm ở dưới vỏ. Theo ông. khi hưng phấn vào đến đồi thị, thể lưới. nó có thể truyền đến các vùng khác của vỏ não, rồi lại truyền xuống dưới vỏ. rồi lại truyền lên vỏ não theo sơ đồ vỏ não – dưới vỏ não – vỏ não.

Astrachian và Cogan cũng đã tiến hành thí nghiệm bằng cách tách phần vỏ não nằm ngang giữa hai trung khu ăn uống và thị giác nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hình thành đường liên thần kinh tạm thời. Từ đó các ông đã đưa ra giả thuyết rằng, việc hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời có sự tham gia của cấu trúc dưới vỏ (dồi thị, thể lưới).

Sau này Bêlencốp đưa ra một sơ đồ chung.

Ngoài ra. Từ cơ quan thực hiện có sự liên hệ ngược báo về hệ thần kinh trung ương về mức độ của phản ứng và từ đó hệ thần kinh trung ương lại có những mệnh lệnh để điều chỉnh tiếp phản ứng.

4.4. Phân loại phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

+ Phản xạ không điều kiện gồm

– Phản xạ dinh dưỡng (phản xạ ăn uống): phản xạ bú, nuốt, nhai, tiết nước bọt, tiết dịch vị…

– Phản xạ tự vệ: là những phản xạ cử động tránh những kích thích đau và tránh những kích thích gây tổn thương.

– Phản xạ sinh dục: xuất hiện sau khi sinh ra, trong đó có những phản xạ mẫu tử (bản năng làm tổ, bản năng nuôi con…).

– Phản xạ cân bằng gồm:

Phản xạ cân bằng tư thế trong không gian.

Phản xạ cân bằng nội môi: cân bằng huyết áp, nồng độ axit trong máu, nhiệt độ, điều hoà các chất trong cơ thể.

– Phản xạ định hướng (phản xạ cái gì thế, phản xạ tò mò): là những phản xạ hướng về những kích thích mới lạ.

+ Phản xạ có điều kiện: Có nhiều loại, tuỳ thuộc vào tiêu chí

– Nếu lấy phản xạ không điều kiện làm tiêu chuẩn thì có thể phân phản xạ có điều kiện thành: phản xạ có điều kiện tự vệ, dinh dưỡng, sinh dục…

– Nếu lấy điều kiện xuất hiện và sự hình thành phản xạ có điều kiện làm tiêu chí thì có thể phân thành: phản xạ có điều kiện tự nhiên và phản xạ có điều kiện nhân tạo.

– Nếu xét về tính chất của kích thích có điều kiện thì có thể phân thành nhiều loại phản xạ có điều kiện. Chẳng hạn:

Phản xạ có điều kiện với kích thích từ các thụ quan bên trong.

Bưcốp đã làm thí nghiệm: nếu nhiều lần bơm nước nóng có pha thuốc ngủ vào trực tràng làm chó ngủ, về sau chỉ cần bơm nước nóng không có thuốc ngủ cũng gây được phản xạ có điều kiện ngủ nhưng không phải với tác động của nhân tố có điều kiện, mà là với dấu vết của sự tác động đó trong trung ương thần kinh

Phản xạ có điều kiện đối với tác nhân kích thích là thời gian: thời gian cũng có thể tác động như là một tác nhân kích thích có điều kiện.

Loại phản xạ này là cơ sở sinh lí của việc tuân thủ một loại chế độ thời gian chặt chẽ trong mọi sinh hoạt của trẻ.

Phản xạ có điều kiện nhiều cấp: là phản xạ được hình thành trên cơ sở phản xạ có điều kiện đã có một cách vững chắc. ở trẻ em có thể thành lập được phản xạ có điều kiện cấp sáu.

5. Các quy luật của hoạt động thần kinh cấp cao

5.1. Quy luật chuyển từ hưng phấn sang ức chế

Paplốp đã nêu lên nội dung của quy luật này như sau: “Bất cứ một kích thích nào kéo dài ít nhiều khi đã chạm đến một điểm nhất định của bán cầu đại não. dù cho ý nghĩa sinh lồn của nó to lớn đến đâu di chăng nữa và tất nhiên là nếu nó chẳng có hậu quả gì đối với những kích thích đồng thời của những điểm khác thì nhất định sớm hay muộn nó sẽ dẫn đến trạng thái buồn ngủ và đến giấc ngủ”.

Ví dụ: Tiếng ru nhè nhẹ, kéo dài của bà, của mẹ làm cho cháu bé ngủ dần. Hoặc học sinh sẽ buồn ngủ khi thầy giảng bài đều đều, buồn tẻ.

Quá trình chuyển từ hưng phấn sang ức chế có thể diễn ra một cách nhanh chóng, đột ngột, nhưng sự chuyển hoá ấy cũng có thể xảy ra một cách dần dần qua một số giai đoạn (hay pha) quá độ.

Quy luật này có ý nghĩa bảo vệ rất lớn đối với các tổ chức thần kinh ở võ não và đối với toàn bộ cơ thể.

5.2. Quy luật tương tác giữa cường độ kích thích và cường độ phản xạ

Nội dung của quy luật này như sau: trong một phản xạ có điều kiện, kích thích có cường độ càng mạnh thì cường độ phản xạ cũng càng lớn. Hay nói cách khác, cường độ phản xạ có điều kiện tỷ lệ thuận với cường độ của kích thích.

Quy luật này mang tính chất tương đối, nghĩa là không phải quy luật này đều dùng trong mọi trường hợp. Nếu kích thích quá yếu (dưới ngưỡng) hoặc quá mạnh (trên ngưỡng) thì khi kích thích càng tăng phản xạ sẽ càng giảm vì xuất hiện ức chế vượt giới hạn.

5.3. Quy luật khuếch tán và tập trung của hưng phấn và ức chế

Tại một điểm trên vỏ não đang hưng phấn hoặc ức chế được lan toả ra xung quanh theo hình thức phóng xa. đó là quá trình khuếch tán của hưng phấn hoặc ức chế.

Sự khuếch tán của hưng phấn xảy ra từ 0.5 – 1s. còn khuếch tán của ức chế tuỳ từng loại mà kéo dài từ 20s – 5′. Mức độ khuếch tán ra xung quanh phụ thuộc vào sự hưng phấn của các tiêu điểm trên vỏ não và cường độ của kích thích tác động. Nếu trên vỏ não có 2 điểm cùng hưng phấn thì khuếch tán hưng phấn của điểm yếu sẽ bị hút về điểm mạnh. Đây là cơ sở để hình thành con đường mòn thần kinh.

Tiếp sau sự khuếch tán của hưng phấn hoặc ức chế là quá trình tập trung của hưng phấn hoặc ức chế. Quá trình tập trung của hưng phấn là 1 phút và của ức chế kéo dài 20 phút.

Sự khuếch tán và tập trung của hưng phấn và ức chế không những theo chiều nằm ngang của vỏ não mà còn theo đường: vỏ não- dưới vỏ- võ não.

Sự khuếch tán và tập trung của hưng phấn và ức chế trên vỏ não là một hiện tượng mang khuếch tán (lan toả) và tập trung.

Ví dụ: Quá trình từ buồn ngủ. ngáp. “díp mắt”, ngủ gật rồi ngủ say thực sự chính là quá trình lan toả của ức chế từ một điểm ban dầu nào đó trên vỏ não ra toàn bộ vỏ não. Và quá trình ngược lại, ngủ sáng thức dậy là quá trình tập trung của ức chế sau khi đã lan rộng khắp vỏ não.

5.4. Quy luật cảm ứng qua lại

Cảm ứng là khả năng gây ra quá trình đối lập ở xung quanh mình (không gian), hoặc tiếp sau mình (thời gian) của các quá trình thần kinh cơ bản (hưng phấn và ức chế).

Chẳng hạn: Khi một điểm nào ở trên vỏ não hưng phấn thì sẽ làm cho điểm khác ở xung quanh ở trạng thái ức chế. Đó là cảm ứng theo không gian hay còn gọi là cảm ứng đồng thời. Hoặc một điểm nào đó của vỏ não lúc này ở trạng thái ức chế thì sau một thời gian cũng chính điểm đó lại chuyển sang trạng thái hưng phấn mà không cần tác động hỗ trợ của một tác nhân ngoại lai nào. Đó là hiện tượng cảm ứng theo thời gian hay còn gọi là cảm ứng nối tiếp.

Theo Paplốp có 2 loại cảm ứng: cảm ứng dương tính (sự phát sinh ức chế gây nên hưng phấn) và cảm ứng âm tính (sự phát sinh hưng phấn gây nên ức chế). Cả 2 loại cảm ứng đều có thể xảy ra theo không gian và thời gian. Chẳng hạn khi ta chú ý vào một đối tượng nào đó thì các sự vật khác ở xung quanh bị “bỏ rơi” đó là hiện tượng cảm ứng âm tính theo không gian. Nếu ta nhắm mắt lại 5 – 7 phút sau đó mở mắt ra thì ta có thể nhìn rất rõ dưới ánh sáng mờ (đối với người bình thường) vì hưng phấn ở trung khu thị giác tăng lên rõ rệt, đó là hiện tượng cảm ứng dương tính theo thời gian.

Hiện tượng cảm ứng qua lại xảy ra do tác động của nhiều yếu tố, nhưng trước hết nó phụ thuộc vào trạng thái hoạt động của trung khu bị kích thích. Nếu trạng thái hoạt động của trung khu bị kích thích mạnh. tập trung thì khi kích thích sẽ gây ra hiện tượng cảm ứng. Còn nếu yếu (hoặc mạnh quá mức) sẽ gây ra hiện tượng lan toả. Vì vậy, chính nhờ sự phát triển của hiện tượng cảm ứng mà đảm bảo được mối liên hệ chính xác nhất giữa cơ thể và môi trường.

5.5. Quy luật hoạt động có hệ thống của vỏ não

Để thích ứng một cách tốt nhất với môi trường, não bộ cần phải hình thành khả năng phản ứng lại toàn bộ những hệ thống kích thích trong khi phân biệt một cách chính xác hệ thống này với hệ thống khác. Bên cạnh đó bất cứ một hình thức nào đó của con người (như cử động. hô hấp. ăn uống…) đều là những tổ hợp hay hệ thống hoạt động của nhiều phản ứng.

Hoạt động tổng hợp của vỏ não đã hợp nhất những kích thích riêng lẻ hay những phản ứng riêng lẻ thành một tổ hợp hoàn chỉnh, hay thành những hệ thống gọi là thể thống nhất trong hoạt động của vỏ não. Một trong những biểu hiện quan trọng nhất của tính hệ thống trong hoạt động của vỏ não là hình thành “định hình động lực” (quen gọi là “động hình”). Đó là một hệ thống phản xạ có điều kiện được lặp đi lặp lại theo một trình tự nhất định và theo khoảng cách thời gian nhất định trong một thời gian dài. Khi hệ thống này bền vững chỉ cần phản xạ đầu xảy ra là toàn bộ những phản xạ tiếp theo sẽ xảy ra theo lối “dây chuyền” (nghĩa là một kích thích có thể đại diện cho toàn bộ các kích thích khác để gây ra phản xạ). Chính vì vậy, động hình là cơ sở của những hành động tự động hoá hay thói quen.

This Post Has 444 Comments

 1. Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. Its always useful to read content from other authors and practice something from their websites.

 2. I will immediately take hold of your rss as I can not in finding your
  e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me know so that I may just subscribe.
  Thanks.

 3. I want to to thank you for this very good read!!
  I certainly enjoyed every little bit of it.

  I’ve got you saved as a favorite to check out new things you post…

 4. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it ;
  ) I may come back once again since I book-marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 5. Hi there, this weekend is pleasant for me, because this occasion i am reading this wonderful informative piece of
  writing here at my house.

 6. hdpe pn 16

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 7. I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

 8. Wonderful work! This is the kind of information that are
  supposed to be shared around the web. Disgrace on Google for not
  positioning this submit upper! Come on over and talk
  over with my website . Thanks =)

 9. Attractive section of content. I just stumbled upon your
  blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 10. It’s going to be finish of mine day, except before finish I am reading this impressive
  paragraph to increase my know-how.

 11. Nicki

  Wonderful website you have here but I was curious about if you knew
  of any forums that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really love to be a part of group where I can get feed-back from other knowledgeable people that share
  the same interest. If you have any recommendations,
  please let me know. Cheers!

 12. Aracely

  I’m now not sure where you’re getting your info, but great topic.

  I needs to spend some time studying much more or working out more.
  Thank you for fantastic info I was looking for this info for my mission.

 13. spa-accadia

  Hi there, just wanted to mention, I loved this post. It was inspiring.
  Keep on posting!

 14. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but
  after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 15. Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from
  an established blog. Is it hard to set up your own blog?

  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Thank you

 16. Celina

  You need to be a part of a contest for one of the finest sites
  on the internet. I’m going to recommend this website!

 17. Wow, blog yang luar biasa! 🌟 Saya sangat terkesan dengan kontennya yang menarik dan menyenangkan. Setiap artikel memberikan informasi segar dan inspiratif. 🚀 Saya sungguh-sungguh menikmati menelusuri setiap kata. Semangat terus! 👏 Sudah tidak sabar untuk membaca postingan berikutnya. 📚 Terima kasih atas dedikasi dalam berbagi pengetahuan yang memberi manfaat dan menginspirasi. 💡🌈 Lanjutkan karya hebatnya!

 18. Asknix

  В поисках высококачественной службе доставки цветов? “Цветов.ру” обеспечивает великолепный сервис по доставке цветов в множестве городов, включая такие города, как Нефтекамск на пр. Комсомольском 39, Казань на пр. Фатыха Амирхана 15, Владимир на пр. Ленина 24, и многие другие.

  Сделайте шаг к радости, заказав у нас волшебный букет для себя или ваших близких, заказав букет на нашем сайте по услуге [url=https://pravozashcitnik.ru/ulanude/]доставка цветов[/url].

  Прибегая к услугам “Цветов.ру”, вы обеспечиваете себе высокое качество букетов, благодаря опытных мастеров флористики. Наши сервисы включают не только стандартную доставку, но и особенные предложения, такие как сервис фотоотчета до и после доставки букета.

  Независимо от вашего близкого, будь то города, как Казань, Владимир, Тихорецк, или даже Москва и Уфа, “Цветов.ру” гарантирует надежной и аккуратной доставке.

  Выберите ваш заказ сегодня и передайте радость и красоту с “Цветов.ру”, вашим лучшим выбором для доставки цветов по всей России.

 19. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

 20. Asknix

  Мой друг сдал экзамены на отлично, и я решил подарить ему яркий букет от “Цветов.ру”. Радость в его глазах была непередаваемой. Рекомендую этот сервис за креативные и качественные букеты, которые делают подарок особенным. Советую! Вот ссылка [url=https://mebeli16.ru/dolgoprud/]заказ букетов с доставкой[/url]

 21. Henryatoma

  Не могу не поделиться своим восторгом от [url=https://blender-bs5.ru/collection/sokovyzhimalki-dlya-granata]гранатовой соковыжималки[/url] от “Все соки”. Это устройство стало настоящим спасением для меня в пути к здоровому питанию. Свежий сок каждое утро – это залог хорошего настроения на весь день!

 22. scam

  I engaged on this gambling website and managed a substantial cash, but later, my mother fell sick, and I needed to withdraw some money from my casino account. Unfortunately, I faced problems and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mom passed away due to such gambling platform. I implore for your help in lodging a complaint against this online casino. Please help me to achieve justice, so that others won’t undergo the pain I am going through today, and avert them from shedding tears like mine. 😭😭😭�

 23. scam

  I played on this online casino site and succeeded a significant cash, but eventually, my mom fell ill, and I wanted to withdraw some funds from my balance. Unfortunately, I experienced difficulties and was unable to finalize the cashout. Tragically, my mom died due to this gambling platform. I request for your assistance in reporting this site. Please support me to achieve justice, so that others do not face the hardship I am going through today, and stop them from shedding tears like mine. 😭😭😭�

 24. Henryatoma

  Когда я решил делать домашнюю пастилу, мне понадобился надежный дегидратор. Благодаря ‘Все соки’, я нашел идеальный. [url=https://h-100.ru/collection/degidratory]Дегидратор для пастилы[/url] от ‘Все соки’ позволяет мне создавать вкусные и здоровые лакомства дома!

 25. scam

  I participated on this casino platform and won a considerable amount, but eventually, my mother fell sick, and I wanted to cash out some funds from my casino account. Unfortunately, I experienced problems and could not complete the withdrawal. Tragically, my mom passed away due to this gambling platform. I request for your support in bringing attention to this online casino. Please assist me in seeking justice, so that others won’t have to undergo the hardship I am going through today, and stop them from crying tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 26. criminal

  I have no words to describe how your content illuminated my day. Keep being that source of inspiration! 🌟

 27. scam

  🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure soaring into the universe of excitement! 🎢 The thrilling content here is a thrilling for the imagination, sparking awe at every turn. 🌟 Whether it’s technology, this blog is a goldmine of exciting insights! #InfinitePossibilities Embark into this thrilling experience of imagination and let your imagination fly! ✨ Don’t just explore, experience the thrill! 🌈 Your brain will thank you for this exciting journey through the dimensions of discovery! 🚀

 28. lose money

  I took part in this casino site and managed a substantial amount of winnings. However, eventually, my mom fell became very sick, and I had to withdraw some money from my account. Regrettably, I faced difficulties and could not finalize the cashout. Tragically, my mother lost her life due to this online casino. I plead for your assistance in reporting this website. Please support me in seeking justice, so that others won’t have to the hardship I’m going through today, and stop them from going through the same heartache. 😢😢😢

 29. porn

  I engaged on this gambling website and managed a substantial sum of money, but after some time, my mom fell ill, and I wanted to withdraw some earnings from my balance. Unfortunately, I experienced issues and could not finalize the cashout. Tragically, my mother died due to the online casino. I plead for your support in bringing attention to this site. Please assist me to achieve justice, so that others won’t face the suffering I am going through today, and avert them from shedding tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 30. scam

  I played on this casino platform and won a substantial sum of money, but eventually, my mom fell ill, and I needed to take out some money from my account. Unfortunately, I experienced issues and couldn’t finalize the cashout. Tragically, my mom passed away due to such online casino. I plead for your help in reporting this website. Please support me to obtain justice, so that others do not face the hardship I am going through today, and prevent them from crying tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 31. 🚀 Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik melayang ke galaksi dari keajaiban! 💫 Konten yang menegangkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu ketertarikan setiap saat. 🎢 Baik itu inspirasi, blog ini adalah harta karun wawasan yang menarik! #TerpukauPikiran Terjun ke dalam petualangan mendebarkan ini dari pengetahuan dan biarkan imajinasi Anda berkelana! ✨ Jangan hanya membaca, alami kegembiraan ini! #MelampauiBiasa Pikiran Anda akan berterima kasih untuk perjalanan menyenangkan ini melalui alam keajaiban yang menakjubkan! ✨

 32. scam

  I engaged on this online casino site and succeeded a significant amount, but later, my mother fell ill, and I needed to withdraw some money from my account. Unfortunately, I faced difficulties and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mom passed away due to this gambling platform. I request for your assistance in lodging a complaint against this website. Please assist me to achieve justice, so that others won’t have to experience the suffering I am going through today, and prevent them from shedding tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 33. xxx child

  I engaged on this gambling site and scored a considerable win. However, eventually, my mom fell ill, and I required to cash out some funds from my casino balance. Unfortunately, I faced difficulties and was unable to finalize the cashout. Tragically, my mom passed away due to this gambling platform. I beseech for your support in bringing attention to this situation with the site. Please help me to obtain justice, to ensure others do not experience the hardship I’m facing today, and avert them from facing the same misfortune. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 34. scam

  I engaged on this gambling site and earned a substantial pile of cash, but eventually, my mother became ill, and I required to cash out some earnings from my account. Unfortunately, I faced issues and could not withdraw the funds. Tragically, my mom died as a result of such casino site. I plead with you for your support in bringing attention to this concern with the website. Please assist me in seeking justice, so that others do not have to undergo the hardship I’m enduring today, and stop them from experiencing the same misery. 😭😭😭😭

 35. scam

  I tried my luck on this gambling site and landed a considerable money jackpot. However, afterward, my mother fell seriously ill, and I required to cash out some earnings from my wallet. Unfortunately, I faced difficulties and could not complete the withdrawal. Tragically, my mother died due to such online casino. I urgently implore your support in reporting this matter with the site. Please aid me to obtain justice, to ensure others won’t have to experience the hardship I’m facing today, and stop them from facing similar tragedy. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 36. I participated on this online casino platform and hit a substantial earnings jackpot. However, later, my mom fell gravely sick, and I needed to withdraw some money from my account. Unfortunately, I faced difficulties and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mom died due to such casino site. I urgently ask for your assistance in reporting this matter with the platform. Please support me to find justice, to ensure others won’t suffer the hardship I’m facing today, and avert them from experiencing similar hardship. 😭😭😭😭😭

 37. loli

  I engaged on this online casino platform and secured a significant cash win. However, eventually, my mom fell critically ill, and I wanted to withdraw some money from my wallet. Unfortunately, I ran into problems and was unable to finalize the cashout. Tragically, my mother passed away due to such gambling platform. I earnestly request your support in reporting this situation with the platform. Please support me to find justice, to ensure others won’t suffer the pain I’m facing today, and stop them from experiencing similar hardship. 😭😭😭😭😭

 38. I tried my luck on this online casino platform and earned a considerable pile of money. However, eventually, my mother fell gravely ill, and I required to cash out some funds from my wallet. Unfortunately, I faced issues and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mom died due to the casino site. I earnestly ask for your assistance in bringing attention to this concern with the site. Please help me to find justice, to ensure others won’t endure the anguish I’m facing today, and stop them from experiencing similar misfortune. 😭😭

 39. loli porn

  I participated on this online casino platform and earned a significant sum of cash. However, afterward, my mom fell seriously ill, and I needed to take out some funds from my account. Unfortunately, I encountered difficulties and couldn’t finalize the cashout. Tragically, my mother died due to such casino site. I urgently plead for your support in addressing this situation with the platform. Please aid me to find justice, to ensure others won’t have to face the anguish I’m facing today, and avert them from experiencing similar tragedy. 😭😭

 40. child porn

  I played on this casino website and won a considerable pile of money. However, afterward, my mother fell critically ill, and I wanted to take out some money from my account. Unfortunately, I faced difficulties and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mother passed away due to this online casino. I earnestly ask for your support in addressing this concern with the platform. Please aid me to obtain justice, to ensure others do not experience the anguish I’m facing today, and stop them from undergoing similar heartache. 😭😭

 41. kids porn

  I played on this gambling site and earned a substantial sum of earnings. However, afterward, my mother fell gravely ill, and I required to cash out some earnings from my account. Unfortunately, I encountered difficulties and was unable to withdraw the funds. Tragically, my mother died due to the gambling platform. I urgently plead for your help in bringing attention to this situation with the site. Please aid me to find justice, to ensure others won’t have to face the hardship I’m facing today, and avert them from undergoing similar tragedy. 😭😭

 42. I participated on this gambling site and won a significant sum of cash. However, later on, my mother fell gravely ill, and I required to withdraw some earnings from my casino balance. Unfortunately, I encountered difficulties and could not withdraw the funds. Tragically, my mother died due to this online casino. I earnestly ask for your support in bringing attention to this situation with the platform. Please assist me to find justice, to ensure others do not experience the anguish I’m facing today, and avert them from facing similar misfortune. 😭😭

 43. I played on this online casino platform and secured a substantial amount of earnings. However, later on, my mother fell seriously ill, and I required to withdraw some earnings from my account. Unfortunately, I faced issues and couldn’t withdraw the funds. Tragically, my mother died due to this casino site. I earnestly ask for your support in bringing attention to this concern with the site. Please aid me to find justice, to ensure others won’t have to endure the anguish I’m facing today, and prevent them from experiencing similar heartache. 😭😭

 44. scam

  I participated on this online casino platform and earned a substantial sum of cash. However, afterward, my mom fell gravely ill, and I required to cash out some money from my account. Unfortunately, I faced issues and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mom passed away due to such online casino. I earnestly ask for your support in addressing this concern with the online casino. Please help me to find justice, to ensure others won’t endure the pain I’m facing today, and stop them from undergoing similar misfortune. 😭😭

 45. scam

  I participated on this gambling site and secured a substantial amount of money. However, later on, my mother fell critically sick, and I required to take out some money from my account. Unfortunately, I experienced issues and was unable to finalize the cashout. Tragically, my mom died due to this casino site. I kindly plead for your assistance in addressing this situation with the platform. Please assist me in seeking justice, to ensure others won’t have to face the hardship I’m facing today, and avert them from undergoing similar tragedy. 😭😭

 46. Wow, you’ve done an incredible job this time! Your commitment to excellence is evident in every aspect of this work. I couldn’t resist expressing my gratitude for creating such awesome work with us. You are incredibly talented and dedicated. Keep up the amazing work! 🌟👏👍

 47. lost money

  🌌 Wow, this blog is like a rocket soaring into the universe of endless possibilities! 🌌 The thrilling content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking curiosity at every turn. 🎢 Whether it’s technology, this blog is a source of exhilarating insights! #MindBlown Dive into this exciting adventure of discovery and let your mind fly! 🚀 Don’t just read, immerse yourself in the thrill! #FuelForThought 🚀 will be grateful for this exciting journey through the worlds of awe! 🌍

 48. Discover the power of privacy with TornadoCash! Learn how this decentralized mixer ensures your transactions remain confidential.

 49. TornadoCash: Where privacy meets decentralization. Keep your Ethereum transactions confidential with this innovative protocol

 50. Hello! Quick question that’s completely off topic. Do you know
  how to make your site mobile friendly? My weblog
  looks weird when browsing from my iphone 4. I’m
  trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem.
  If you have any recommendations, please share. With thanks!

 51. child porn

  This is amazing, you’ve knocked it out of the park this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this content. I simply had to thank you for producing such outstanding work with us. Your dedication and talent are truly remarkable. Keep up the amazing work! 🌟👏👍

 52. child porn

  Incredible, you’ve really outdone yourself this time! Your effort and creativity are truly commendable of this piece. I just had to take a moment to express my gratitude for creating such awesome work with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

 53. child porn

  Oh my goodness, you’ve done an outstanding job this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this work. I couldn’t help but express my appreciation for bringing such fantastic work with us. You are incredibly talented and dedicated. Keep up the awesome work! 🌟👏👍

 54. lose money

  Oh my goodness, you’ve really outdone yourself this time! Your dedication and creativity are truly admirable of this piece. I felt compelled to express my thanks for creating such amazing content with us. You are exceptionally talented and dedicated. Keep up the awesome work! 🌟👏👍

 55. lose money

  Incredible, you’ve done an incredible job this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this content. I couldn’t help but express my appreciation for creating such incredible work with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the outstanding work! 🌟👏👍

 56. scam

  This is amazing, you’ve really outdone yourself this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this work. I felt compelled to express my thanks for sharing such outstanding content with us. You are incredibly talented and dedicated. Keep up the amazing work! 🌟👏👍

 57. scam

  Incredible, you’ve truly surpassed expectations this time! Your dedication and creativity are truly admirable of this work. I couldn’t help but express my appreciation for bringing such incredible content with us. You are incredibly talented and dedicated. Keep up the fantastic work! 🌟👏👍

 58. lose money

  This is amazing, you’ve truly surpassed expectations this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this content. I couldn’t help but express my appreciation for bringing such incredible work with us. You are incredibly talented and dedicated. Keep up the awesome work! 🌟👏👍

 59. scam

  This is amazing, you’ve done an incredible job this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this piece. I felt compelled to express my thanks for producing such incredible content with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the outstanding work! 🌟👏👍

 60. scam

  Incredible, you’ve done an outstanding job this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this piece. I simply had to thank you for creating such amazing work with us. Your dedication and talent are truly remarkable. Keep up the outstanding work! 🌟👏👍

 61. child porn

  Oh my goodness, you’ve done an outstanding job this time! Your commitment to excellence is evident in every aspect of this work. I felt compelled to express my thanks for sharing such outstanding content with us. Your dedication and talent are truly remarkable. Keep up the amazing work! 🌟👏

 62. child porn

  Wow, you’ve done an outstanding job this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this content. I couldn’t help but express my appreciation for bringing such fantastic content with us. You are exceptionally talented and dedicated. Keep up the amazing work! 🌟👏

 63. child porn

  Oh my goodness, you’ve knocked it out of the park this time! Your dedication and creativity are truly admirable of this work. I just had to take a moment to express my gratitude for creating such outstanding content with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the fantastic work! 🌟👏

 64. child porn

  This is amazing, you’ve really outdone yourself this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this work. I just had to take a moment to express my gratitude for producing such amazing work with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the outstanding work! 🌟👏

 65. Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of
  information written in such a perfect means? I’ve a project that I’m simply now working on, and I have been on the glance out for such information.

 66. RajaCuan

  Heya i am for the first time here. I came across this board and
  I find It truly useful & it helped me out a
  lot. I hope to give something back and help others like
  you aided me.

 67. scam

  Amazing! I recently read your blog post and I’m thoroughly impressed. Your perspective on the topic is spot-on. I’ve gained a new perspective and am eager to see what you write next. Keep up the great work!

 68. lose money

  Wow! I just finished reading your post and I’m blown away. Your insight on this subject is extremely valuable. I’ve learned so much and can’t wait to see what you write next. Your work is inspiring!

 69. criminal

  Wow! I just read your blog post and I’m thoroughly impressed. Your perspective on the topic is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and am eager to see what you write next. Keep up the great work!

 70. scam

  Amazing! I just read your article and I’m absolutely amazed. Your perspective on this topic is extremely valuable. It really made me think and am eager to see your next post. Thanks for sharing!

 71. lose money

  Fantastic! I recently read your article and I’m blown away. Your insight on the topic is incredibly insightful. It really made me think and can’t wait to see your next post. Thanks for sharing!

 72. criminal

  Amazing! I recently read your post and I’m blown away. Your insight on this topic is incredibly insightful. It really made me think and can’t wait to see what you write next. Thanks for sharing!

 73. lose money

  Incredible! I just finished reading your blog post and I’m blown away. Your analysis on the topic is spot-on. I’ve learned so much and can’t wait to see your next post. Your work is inspiring!

 74. scam

  Fantastic! I just finished reading your post and I’m absolutely amazed. Your analysis on the topic is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and am eager to read more. Thanks for sharing!

 75. criminal

  Incredible! I recently read your article and I’m thoroughly impressed. Your analysis on the topic is incredibly insightful. It really made me think and can’t wait to see what you write next. Thanks for sharing!

 76. lose money

  Wow! I just finished reading your article and I’m absolutely amazed. Your perspective on this topic is spot-on. I’ve learned so much and can’t wait to read more. Your work is inspiring!

 77. criminal

  Incredible! I just read your article and I’m absolutely amazed. Your analysis on this subject is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and can’t wait to read more. Keep up the great work!

 78. scam

  Incredible! I recently read your blog post and I’m thoroughly impressed. Your insight on this subject is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and am eager to see what you write next. Your work is inspiring!

 79. lose money

  Wow! I recently read your article and I’m blown away. Your insight on this topic is incredibly insightful. I’ve learned so much and can’t wait to see what you write next. Keep up the great work!

 80. lose money

  Fantastic! I just finished reading your blog post and I’m absolutely amazed. Your insight on the topic is extremely valuable. I’ve learned so much and can’t wait to see your next post. Thanks for sharing!

 81. lose money

  Incredible! I just finished reading your post and I’m absolutely amazed. Your analysis on this topic is spot-on. I’ve learned so much and am eager to see your next post. Thanks for sharing!

 82. lose money

  I strongly recommend steer clear of this site. My personal experience with it was nothing but disappointment and concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, look for an honest site to meet your needs.

 83. lose money

  I highly advise stay away from this platform. My own encounter with it was purely disappointment along with doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, seek out a more reputable service to fulfill your requirements.

 84. scam

  I strongly recommend to avoid this site. My own encounter with it has been only disappointment as well as concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, find a more reputable service for your needs.

 85. criminal

  I urge you steer clear of this platform. My personal experience with it has been only dismay along with suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, look for a more reputable site for your needs.

 86. scam

  I strongly recommend stay away from this platform. My own encounter with it has been purely frustration and suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, look for an honest site to fulfill your requirements.

 87. scam

  I highly advise steer clear of this platform. My own encounter with it was purely disappointment along with doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, find an honest service to meet your needs.

 88. lose money

  I highly advise steer clear of this site. The experience I had with it has been nothing but dismay as well as doubts about scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, look for a more reputable service to meet your needs.

 89. scam

  I highly advise to avoid this site. My personal experience with it has been purely frustration as well as suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, look for a trustworthy platform to fulfill your requirements.

 90. criminal

  I urge you to avoid this site. My own encounter with it was nothing but disappointment as well as suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, look for a trustworthy service to meet your needs.

 91. criminal

  I strongly recommend steer clear of this platform. My personal experience with it was nothing but dismay as well as doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, find a more reputable platform to meet your needs.

 92. lose money

  I strongly recommend to avoid this platform. The experience I had with it has been purely disappointment along with suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, look for a trustworthy service to fulfill your requirements.

 93. lose money

  I highly advise to avoid this site. My own encounter with it was nothing but dismay as well as doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, seek out a more reputable platform for your needs.

 94. lose money

  I highly advise steer clear of this platform. My personal experience with it was purely frustration and concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, find a trustworthy platform for your needs.

 95. lose money

  I strongly recommend stay away from this platform. My own encounter with it has been only frustration along with suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or better yet, seek out a more reputable site to fulfill your requirements.

 96. lose money

  I strongly recommend steer clear of this platform. My own encounter with it has been nothing but disappointment and concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, look for an honest site to meet your needs.

 97. lose money

  I strongly recommend stay away from this site. My personal experience with it has been purely frustration along with suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a more reputable platform to meet your needs.

 98. scam

  I urge you steer clear of this platform. My personal experience with it was only dismay and doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, find an honest platform for your needs.

 99. website

  Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since i have book marked it.
  Money and freedom is the best way to change, may
  you be rich and continue to help others.

 100. scam

  I highly advise to avoid this platform. The experience I had with it was nothing but dismay as well as doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, find a trustworthy site to meet your needs.I strongly recommend to avoid this platform. My personal experience with it has been only disappointment and suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, find a trustworthy service to meet your needs.

 101. danatoto

  Your post is a ray of light in the darkness. Thank you for brightening my day in a unique way. Keep shining! ☀️

 102. Henryatoma

  Смена входной двери оказалась необходимой после переезда. Выбор пал на [url=https://dvershik.ru]https://dvershik.ru[/url] благодаря удобному каталогу и приемлемым ценам. Заказывал дверь с монтажом – работники прибыли оперативно, установка выполнена безупречно. Остался удовлетворён сервисом и качеством продукции.

 103. lose money

  I strongly recommend stay away from this site. The experience I had with it has been nothing but dismay and concerns regarding scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, seek out an honest site to meet your needs.

 104. lose money

  I urge you stay away from this platform. My own encounter with it has been nothing but dismay and suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, seek out an honest service to fulfill your requirements.

 105. lose money

  I highly advise steer clear of this site. My personal experience with it has been only disappointment and concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, find an honest platform for your needs.

 106. lose money

  I urge you stay away from this site. My own encounter with it has been nothing but disappointment as well as concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, seek out a more reputable site for your needs.

 107. lose money

  I highly advise stay away from this platform. The experience I had with it was purely disappointment as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, find a trustworthy site to fulfill your requirements.

 108. criminal

  I highly advise to avoid this platform. My personal experience with it was purely disappointment along with suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, find a trustworthy platform to meet your needs.

 109. lose money

  I urge you to avoid this site. My personal experience with it was nothing but frustration along with concerns regarding deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, look for a trustworthy service to meet your needs.

 110. lose money

  I highly advise to avoid this platform. My own encounter with it was only frustration as well as doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out a trustworthy service to fulfill your requirements.

 111. lose money

  I urge you steer clear of this platform. The experience I had with it was only frustration along with doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, seek out an honest platform for your needs.

 112. lose money

  I strongly recommend to avoid this platform. My own encounter with it was purely disappointment and doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out a trustworthy service to meet your needs.

 113. lose money

  I highly advise stay away from this platform. My own encounter with it has been purely disappointment along with suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, seek out a trustworthy platform to fulfill your requirements.

 114. criminal

  I strongly recommend to avoid this platform. My own encounter with it has been purely dismay as well as suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, seek out a trustworthy platform for your needs.

 115. lose money

  I highly advise stay away from this site. The experience I had with it was only frustration and suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out an honest platform to meet your needs.

 116. scam

  I highly advise stay away from this site. The experience I had with it has been purely dismay and suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, look for a more reputable site to meet your needs.

 117. scam

  I urge you stay away from this platform. The experience I had with it has been purely dismay along with doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or alternatively, seek out a more reputable site to meet your needs.

 118. lose money

  I highly advise steer clear of this site. My own encounter with it was only frustration and doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, find an honest service to meet your needs.

 119. scam

  I strongly recommend to avoid this site. My own encounter with it has been purely disappointment along with suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or even better, seek out a trustworthy platform for your needs.

 120. scam

  I strongly recommend stay away from this site. My personal experience with it has been only frustration along with doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, look for a trustworthy site for your needs.

 121. scam

  I urge you stay away from this site. My personal experience with it has been nothing but dismay as well as concerns regarding scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, look for a more reputable platform to fulfill your requirements.

 122. lose money

  I strongly recommend steer clear of this platform. My own encounter with it has been only disappointment and doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a trustworthy platform to fulfill your requirements.

 123. tlovertonet

  I was looking through some of your blog posts on this site and I conceive this web site is very instructive! Continue putting up.

 124. scam

  I urge you steer clear of this platform. My personal experience with it has been nothing but dismay along with concerns regarding deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, look for an honest site to meet your needs.

 125. scam

  I urge you to avoid this platform. The experience I had with it was nothing but dismay as well as doubts about scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, find an honest site for your needs.

 126. scam

  I strongly recommend stay away from this platform. The experience I had with it was nothing but disappointment along with doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or alternatively, find a more reputable site to fulfill your requirements.

 127. criminal

  I urge you to avoid this platform. My own encounter with it has been nothing but dismay along with suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or alternatively, look for a trustworthy platform to fulfill your requirements.

 128. criminal

  I strongly recommend to avoid this platform. The experience I had with it has been only disappointment along with concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, find a trustworthy platform to meet your needs.

 129. lose money

  I urge you to avoid this platform. The experience I had with it was nothing but frustration and doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a more reputable site to fulfill your requirements.

 130. I urge you steer clear of this site. My own encounter with it was nothing but dismay as well as suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a more reputable platform for your needs.

 131. lose money

  I highly advise to avoid this site. My personal experience with it was nothing but disappointment and concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a more reputable platform to fulfill your requirements.

 132. Wow! Thank you! I permanently needed to write on my site something like that. Can I take a part of your post to my website?

Trả lời